Dejavnosti

Mednarodne dejavnosti Slovenskega politološkega društva

 

Člani izvršnega odbora SPOD se redno udeležujemo akademskih srečanj doma in v tujini, zlasti letnih kongresov, tematskih konferenc in metodoloških delavnic pomembnih svetovnih združenj s področja politologije, kot so Evropski konzorcij za politološke raziskave ECPR (European Consortium for Political Research), Ameriško politološko združenje APSA (American Political Science Association) in Mednarodno politološko združenje IPSA (International Political Science Association). Dosedanja prizadevanja za sodelovanje z APSA so SPOD omogočila vnaprej zagotovljen prostor za panel/okroglo mizo na poljubno temo na letnih konferencah APSA, kar bomo izpeljali tudi v letu 2013.

 

Redno se udeležujemo letnih skupščin Evropske konfederacije politoloških društev ECPSA (European Confederation of Political Science Associations) ter letnih konferenc Srednjeevropske politološke zveze CEPSA (Central European Political Science Association), tako da smo aktivni tudi pri regionalnem sodelovanju politologov oziroma naslavljanju skupnih problemov stroke na evropski ravni. Aktualna predsednica društva izr. prof. dr. Cirila Toplak je članica izvršnega odbora in zakladnica ECPSA, aktualni podpredsednik društva izr. prof. dr. Miro Haček pa je tudi podpredsednik CEPSA. Slovensko politološko društvo je bilo že zastopano tudi v izvršnem odboru IPSA z našim članom prof. dr. Antonom Beblerjem.