Vodstvo

Vodstvo

 

Predsednica:
dr. Jelena Juvan
01/5805-330
jelena.juvan@fdv.uni-lj.si

 

Podpredsednica:
dr. Cirila Toplak
01 / 5805-207
cirila.toplak@fdv.uni-lj.si

 

Generalni sekretar:
dr. Boštjan Udovič
01/5805-188
Bostjan.udovic@fdv.uni-lj.si

 

Blagajničarka:
mag. Irena Brinar
01/5805-193
irena.brinar@fdv.uni-lj.si

 

Izvršilni odbor SPOD 2013–2015:

Dr. Cirila Toplak,
Dr. Boštjan Udovič
 Dr. Marinko Banjac
Dr. Ana Bojinović Fenko
Dr. Miro Haček
Dr. Marjan Brezovšek,
Dr. Uroš Svete
Dr. Milan Jazbec
Mag. Irena Brinar,
Tilen Gorenšek (predstavnik študentov)