Slovenski politološki dnevi 2013 - PROGRAM

24. Slovenski politološki dnevi


»DVE DESETLETJI PO KONCU JUGOSLAVIJE:
POLITIČNE SKUPNOSTI, POLITIKE IN POLITOLOGIJA V SLOVENIJI IN REGIJI«
Ljubljana, 5. – 7. 6. 2013

 

Slovenski politološki dnevi so že več kot dve desetletji tradicionalno letno srečanje politologov. Tudi letošnji, že 24. Slovenski politološki dnevi, ki bodo potekali od 5. do 7. junija v hotelu Slon in na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani na temo »Dve desetletji po koncu Jugoslavije: politične skupnosti, politike in politologija v regiji« so namenjeni tako utrjevanju vezi med nami in naše posebne identitete kot tudi strokovni politološki razpravi o najbolj aktualnih vprašanjih doma in v svetu.

 

English version is available here.

 

~ PROGRAM KONFERENCE ~

 

SREDA, 5. 6. 2013 HOTEL SLON

 

12h-14h:                 Registracija

14h-14.45:              Otvoritev: Cirila Toplak, predsednica Slovenskega politološkega društva dr. Dietmar Dirmoser, Friedrich Ebert Stiftung

Otvoritveni govornik: prof. dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport: Refleksija politologije o politologiji dve desetletji kasneje

 

14.45-16.45:           Post-Jugoslavija v politični teoriji

Koordinator: doc. dr. Andrej Kurnik

 

Sodelujoči:

izr. prof. dr. Žiga Vodovnik, FDV: Modernost, kolonialnost, dekolonizacija: Balkan

izr. prof. dr. Andrej Lukšič, FDV: Zelena politična teorija v primežu praktičnih vprašanj

izr. prof. dr. Cirila Toplak, FDV: Dogovorne etnokracije v zamišljenih mejah: tranzicija po jugoslovansko

Adin Crnkić, FDV: (Neo)nacionalizem: (ne)vidni simptom post-jugoslovanstva

 

16.45-17.15h:                   Odmor za kavo

 

17.15-19.15:            Tiha Jugoslavija (osrednja okrogla miza)

Koordinator: izr. prof. dr. Žiga Vodovnik

Sodelujoči: prof. dr. Nermina Mujagić (Univerza v Sarajevu), prof. dr. Ivan Padjen (Univerza v Reki), dr. Olivera Komar (Univerza v Podgorici), prof. dr. Miloš Šolaja (Univerza v Banja Luki), prof. dr. Vladimir Pavičević (Univerza v Beogradu), Elena Nacevska (Univerza v Skopju), prof. dr.  Igor Lukšič (FDV) 

 

19.30:                             Večerja

 

ČETRTEK, 6. 6. 2013 HOTEL SLON

 

10h-12h:                 Mednarodni odnosi na Zahodnem Balkanu

Koordinator: prof. dr. Bojko Bučar

Sodelujoči:

prof. dr. Zlatko Šabič, FDV: Slovenija v mednarodnih institucijah: med »normalnostjo« članstva in »izjemnostjo« predsedovanja

izr. prof. dr. Petra Roter, FDV: Evropeizacija zaščite manjšin in človekovih pravic po vstopu Slovenije v Evropsko unijo

prof. dr. Maja Bučar in doc. dr. Boštjan Udovič, FDV: Slovenska razvojna pomoč in gospodarska diplomacija v novi perspektivi: 2004-2014

doc. dr. Anže Burger in asist. Aljaž Burger: Prednosti in slabosti skupnega evropskega trga za slovensko narodno gospodarstvo: med nacionalnim interesom in evropskim trgom

asist. Marko Lovec in asist. mag. Danijel Crnčec: Slovenija v Evropski uniji: od »najboljše« do »problematične« učenke 2004–2014

 

10h-12h:                 Regionalni varnostni procesi po razpadu Jugoslavije

Koordinator : asist. dr. Jelena Juvan

 

Sodelujoči:

 

doc. dr. Uroš Svete, FDV: Diverzifikacija političnih skupnosti znotraj državnih meja kot varnostni problem v Jugovzhodni Evropi

prof. dr. Anton Bebler, FDV: Regionalna varnost na Balkanu po razpadu SFRJ

asist. dr. Erik Kopač, FDV: Preoblikovanje obrambno-industrijskih politik držav nekdanje Jugoslavije

Gregor Garb, Slovenska vojska: Zagotavljanje razvoja obrambnih zmogljivosti skozi politiko koherentnosti

Liliana Brožič, Slovenska vojska: Transformacija oboroženih sil kot pojem, proces in priložnost

 

12h-13.30:              Odmor za kosilo

 

13.30-16h:              Post-Jugoslavija: dialog med politično teorijo in prakso (osrednja okrogla miza)

Koordinatorka: izr. prof. dr. Cirila Toplak

Sodelujoči: prof. dr.  Asim Mujkić (Univerza v Sarajevu), Davorka Budimir (Univerza v Zagrebu), mag. Ivan Vuković (Univerza v Podgorici),  doc. dr. Andrej Kurnik (FDV), prof. dr. Ljiljana Mijović (Univerza v Banja Luki), prof. dr. Dimitar Mirčev (Univerza v Skopju), Tanja Fajon (poslanka v Evropskem parlamentu), prof. dr. Milan Podunavac (Univerza v Beogradu)

16h-16.30:              Odmor za kavo

 

16.30-18.30:            »Prijatelja spoznaš v nesreči«: ekonomski odnosi v prostoru nekdanje Jugoslavije (okrogla miza)

Koordinator: doc. dr. Milan Brglez

Sodelujoči: doc. dr. Anže Burger (FDV), prof. dr. Jože Damjan (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani), doc. dr. Aleksandar Kešeljevič (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani), prof. dr. Bogomir Kovač (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani), asist. Aljaž Kunčič (FDV), dr. Franc Križanič, asist. Marko Lovec (FDV), prof. dr. Jože Mencinger (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani), izr. prof. dr. Janez Šušteršič (Fakulteta za management Univerze na Primorskem)

 

16.30-18.30:            Države nekdanje Jugoslavije danes – izbira med demokracijo in tržno ekonomijo?

Koordinator: Študentsko društvo Polituss

Sodelujoči:

Daniel Fazlić, FDV: Balkanizem

Tim Dobovšek, FDV: Demokratizacija v kontekstu bivših držav Jugoslavije

Sebastjan Runovc, FDV: Delovanje in potencial političnih institucij

 

19h:                      Večerja

 

PETEK, 7. 6. 2013 Fakulteta za družbene vede

 

9.30-11.30:             Izobraževanje in aktivno državljanstvo: k vključujoči politični skupnosti

Koordinator: doc. dr. Marinko Banjac

Sodelujoči: Sodelujoči: mag. Peter Debeljak (direktor Urada za mladino); Elido Bandelj (direktor Centra RS za poklicno izobraževanje); mag. Pavla Karba (Zavod RS za šolstvo; višja svetovalka na področju državljanske in domovinske vzgoje); Nina Milenković Kikelj (podpredsednica Mladinskega sveta Slovenije); Dalia Cerovšek (ZSSS; sekretarka sindikata Mladi plus); Irena Lužar (Zavod RS za zaposlovanje); dr. Polona Kelava (Pedagoški inštitut)

 

11.30-12h               Odmor za kavo      

 

12h-13h:                 Skupščina Slovenskega politološkega društva