Slovenski politološki dnevi 2013 končani

Med 5. in 7. junijem 2013 so v Hotelu Slon in na Fakulteti za družbene vede potekali Slovenski politološki dnevi, že 25. po vrsti. Tokrat je večdnevna, zdaj že tradicionalna mednarodna konferenca v organizaciji Slovenskega politološkega društva, nosila naslov »Dve desetletji po koncu Jugoslavije: politične skupnosti, politike in politologija v regiji«. Poleg Slovenskega politološkega društva je pomoč pri organizaciji in finančno podporo zagotovila fundacija Friedrich Ebert iz Zagreba.

V sredo, 5. 6. je ob 14:00 politološke dneve odprla predsednica dr. Cirila Toplak, njenemu govoru pa so sledile še uvodne besede direktorja fundacije Friedrich Ebert iz Zagreba, dr. Dietmarja Diermoserja. Temu je sledilo predavanje trenutnega ministra za izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Pikala, ki je podal refleksijo vloge politologije pri premišljevanju in urejanju družbenopolitičnih odnosov na prostoru nekdanje Jugoslavije. Ob 14:45 je sledil prvi panel, naslovljen »Post-Jugoslavija v politični teoriji«, ki ga je povezoval doc. dr. Andrej Kurnik, po odmoru pa je sledila še osrednja okrogla miza prvega dne, ki ga je vodila izr. Prof. dr. Cirila Toplak, na njem pa so sodelovali prof. dr. Nermina Mujagić (Univerza v Sarajevu), prof. dr. Ivan Padjen (Univerza v Reki), dr. Olivera Komar (Univerza v Podgorici), prof. dr. Miloš Šolaja (Univerza v Banja Luki), prof. dr. Vladimir Pavičević (Univerza v Beogradu), prof. dr.  Igor Lukšič (FDV).

 

V četrtek, 6. 6., se je nadaljevanje politoloških dnevov pričelo z dvema vzporedno potekajočima paneloma, in sicer »Mednarodni odnosi na Zahodnem Balkanu«, ki ga je koordiniral prof. dr. Bojko Bučar, ter »Regionalni varnostni procesi po razpadu Jugoslavije«, ki ga je vodila doc. dr. Jelena Juvan. Po odmoru za kosilo je bila na vrsti osrednja okrogla miza drugega dne, ki jo je vodila izr. Prof. dr. Cirila Toplak, na njej pa so sodelovali prof. dr.  Asim Mujkić (Univerza v Sarajevu), Davorka Budimir (Univerza v Zagrebu), mag. Ivan Vuković (Univerza v Podgorici),  doc. dr. Andrej Kurnik (FDV), prof. dr. Dimitar Mirčev (Univerza v Skopju), Tanja Fajon (poslanka v Evropskem parlamentu) in prof. dr. Milan Podunavac (Univerza v Beogradu).
Popoldne sta kot zaključek drugega dne bila na sporedu še dva vzporedna panela, in sicer panel z naslovom »Prijatelja spoznaš v nesreči«: ekonomski odnosi v prostoru nekdanje Jugoslavije«, ki ga je vodil doc. dr. Milan Brglez in panel študentov društva Polituss, »Države nekdanje Jugoslavije danes – izbira med demokracijo in tržno ekonomijo?«.


V petek, 7. 6. 2013 pa so se politološki dnevi nadaljevali na Fakulteti za družbene vede. Najprej je bil organiziran strokovni posvet s predstavniki deležnikov na področju izobraževanja, mladine in zaposlovanja z naslovom »Izobraževanje in aktivno državljanstvo: k vključujoči politični skupnosti«. Posvet je vodil doc. dr. Marinko Banjac, aktivni udeleženci pa so bili mag. Peter Debeljak (direktor Urada za mladino); Elido Bandelj (direktor Centra RS za poklicno izobraževanje); mag. Pavla Karba (Zavod RS za šolstvo; višja svetovalka na področju državljanske in domovinske vzgoje); Nina Milenković Kikelj (podpredsednica Mladinskega sveta Slovenije); Tanja Tastanoška (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) ter dr. Polona Kelava (Pedagoški inštitut). Po strokovnem posvetu je bila organizirana še generalna skupščina Slovenskega politološkega društva, ki ji je predsedoval prof. dr. Anton Grizold in na kateri je bilo izvoljeno novo vodstvo politološkega društva za mandatno obdobje 2013 – 2015.