Letna skupščina Evropske politološke konfederacije ECPSA

14. in 15. februarja 2014 je bila v Berlinu letna skupščina Evropske politološke konfederacije ECPSA. V imenu Slovenskega politološkega društva se je skupščine udeležila podpredsednica društva izr. prof. dr. Cirila Toplak.

 

Udeleženi predstavniki nacionalnih politoloških društev so sprejeli spremembe statuta ECPSA, ki bodo omogočile formalno registracijo ECPSA kot evropske asociacije v javnem interesu. Z registracijo bo ECPSA lahko odprla bančni račun, na katerega se bodo za delovanje organizacije stekale članarine, za katere so se člani odločili na predhodni skupščini. Prav tako se bo ECPSA lahko prijavila na aktualni razpis za pridobitev infrastrukturnega financiranja v okviru Erasmus+ Jean Monnet - Support to Institutions and Associations. Skupščina je opravila drugi krog razprave na temo skupnega evropskega politološkega predmetnika in predala svoja priporočila v obravnavo nacionalnim politološkim društvom. Dokumenta v zvezi s predlogom skupnega evropskega politološkega predmetnika sta objavljena TUKAJ. Udeleženci skupščine so se seznanili z dosedanjimi aktivnostmi ECPSA na področju financiranja družboslovja in humanistike znotraj finančnega okvira Horizon 2020. Ta prizadevanja bodo v sodelovanju z drugimi družboslovnimi in humanističnimi evropskimi asociacijami potekala tudi v prihodnje, saj Evropska komisija poskuša zmanjšati obseg in pomen financiranja družboslovnih raziskav v primerjavi s 7. Okvirnim programom.

 

Poročilo pripravila: Cirila Toplak

 

 

Dokumenta:

Framework Curriculum Recommendations Edited Draft for Consultation

 

Framework curriculum - letter to associations