26. Slovenski politološki dnevi - Sklic za prijavo znanstvenih prispevkov - PODALJŠAN ROK!

Slovensko politološko društvo v letošnjem letu organizira 26. Slovenske politološke dneve, na katerih se že tradicionalno enkrat letno družijo politologi, pa tudi sociologi, pravniki, ekonomisti in drugi družboslovci, ki želijo sodelovati pri refleksiji aktualnih družbenopolitičnih vprašanj ter prispevati k znanstveni politološki razpravi in utrjevanju identitete politološke stroke.

 

Letošnji Slovenski politološki dnevi, ki bodo potekali od 28. In 29. Maja 2015 na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, bodo posvečeni refleksiji o uporabi sodobne politološke znanosti. Vabimo vas, da se konference udeležite, hkrati pa vas pozivamo, da sooblikujete program s predlogom tematskega panela, ki bo zajel bolj specifično, a še vedno z naslovno temo povezano vsebino.

 

ROK ZA ODDAJO PREDLOGA TEMATSKEGA PANELA JE PODALJŠAN DO 5.3.2016!