27. SLOVENSKI POLITOLOŠKI DNEVI - Poziv k oddaji predlogov panelov in prispevkov - PODALJŠAN ROK

Temeljni namen 27. slovenskih politoloških dni je osvetlitev izzivov, s katerimi se soočajo sodobni politični vodje iz držav srednje in vzhodne Evrope, in sicer na nacionalni, regionalni in/ali lokalni ravni oblasti, kako so politični vodje pripravljeni na sodobne izzive ter katere (učinkovite) trende in rešitve so za soočanje z izzivi politični vodje že razvili.

ROK ZA ODDAJO PREDLOGA TEMATSKEGA PANELA JE PODALJŠAN DO 5.3.2016!