Program delovanja Slovenskega politološkega društva v letih 2013 - 2015

Program aktivnosti Slovenskega politološkega društva v letih 2013-2015 vključuje:

1.    Aktivnosti vključevanja čim večjega števila politologov v delo društva, tako tistih iz akademskih krogov, kot tudi tistih iz prakse ter študentov politologije;

 

2.    Aktivnosti okrepitve komunikacije s člani, zlasti preko spletne strani društva ter z uporabo sodobnih spletnih komunikacijskih orodij in družbenih mrež kot je npr. Facebook;

 

3.    Sodelovanje s študentskima politološkima društvoma Polituss in Agora, kot tudi z nekaterimi drugimi študentskimi društvi (kot. npr. Društvo študentov obramboslovja);

 

4.    Aktivno sodelovanje s svetovno politološko zvezo IPSA, zlasti z njenimi raziskovalnimi odbori (RC), ter velikimi tujimi politološkimi združenji (APSA, PSA, ECPSA);

 

5.    Aktivno sodelovanje s srednjeevropsko politološko asociacijo (CEPSA) ter z nacionalnimi asociacijami s prostora zahodnega Balkana;

 

6.    Nadaljevanje tradicije izvedbe vsakoletnih politoloških dni v tradicionalnem terminu, konec maja oz. začetek junija. V letu 2014 bodo tako potekali že 25. Slovenski politološki dnevi. Tema za konferenco v letu 2013 bo določena v jeseni 2013 s strani izvršilnega odbora društva;

 

7.    Organizacija dogodkov za strokovno in širšo javnost (okrogle mize, razprave). Praviloma so ta srečanja organizirana v teku študijskega leta na Fakulteti za družbene vede;

 

8.    Mednarodna dejavnost društva: vodstvo in člani izvršilnega odbora SPOD se redno udeležujejo konferenc doma in v tujini, zlasti večjih kongresov pomembnih svetovnih asociacij s področja družboslovja. Redno se udeležujejo tudi srečanj evropske zveze politoloških društev (ECPSA) ter srednjeevropske zveze politoloških društev (CEPSA). Temeljna naloga društva v prihodnjem dvoletnem obdobju bo nadaljevati z utrjevanjem povezave z Evropsko politološko konfederacijo, PSA (Angleškim politološkim združenjem), APSA (Ameriškim politološkim združenjem), ECPSA (Evropsko konfederacijo politoloških združenj).

 

Zapisala: doc.dr. Jelena Juvan, predsednica SPOD