Publikacije

Slovensko politološko društvo izdaja znanstvene publikacije, s čimer želi širiti znanje in védnost o specifičnih tematikah, ki jih odpirajo in reflektirajo člani društva ter drugi politologi v Sloveniji in drugod.

 

  • Znanstveni zbornik Dvajset let slovenske državnosti. Izbrani politološki vidiki.

Slovensko politološko društvo je dvajseto obletnico osamosvojitve Slovenije in nastanka slovenske države obeležilo s konferenco v letu 2011in z objavo zbornika izvirnih znanstvenih člankov, ki so jih prispevali zainteresirani politologi, člani Slovenskega politološkega društva, in ki so bili skrbno izbrani in razporejeni tako, da vsebinsko zajamejo evolucijo slovenske državnosti v zadnjih dvajsetih letih in nakažejo smeri raziskovanja v slovenski politologiji.

  

Dvajset let slovenske državnosti - Izbrani politološki vidiki - Cirila Toplak (ur.) (zbornik) by marinko_banjac